Název symbolu Vysvětlení

Jablko

znak lásky, dobré životní ztahy mít v dohlednu nebo v plánu

jabloň v květu nebo s plody: přijde radostná zpráva, rozhodující pro celý život


Jahody

sladké očekávání sexuálně zabarvené

rozsypat je: zklamání v lásce


Jachta

vidět nebo se na ní plavit: předzvěst příhodného kontaktu

vlastnit: ukáže se, že kontakt, který se jevil jako velmi výhodný, je zcela bezcenný


Jalovec

vidět keře nebo bobulky: trápení brzy skončí


Jáma

vidět ji: prožijete dopravní nehodu

spadnout do ní: budete mít mnoho překážek


Jáma na močůvku, hnojůvku

vidět ji nebo do ní spadnout: můžete očekávat nejrůznější nepříjemnosti


Jantar

dostanete dárek


Japonsko

cestovat tam: znak statečnosti

vidět Japonce: obklopují vás vychytralí lidé, kteří vám nejsou nakloněni


Jaro

většinou jasný sen o potenci, který se vyskytuje u mladých lidí v tzv. období druhého

vidět sama sebe snít o jaru: mít přání, které se nikdy nesplní


Jatky

vidět: pozor na obchopdy, do kterých se vás snaží druzí vtáhnout, kteří vám ale mohou

mít tam co dělat: znamená ztreátu vážnosti


Játra

sen odráží většinou podráždění, opakováním nabádá k opatrnosti ohledně zdraví

onemocnění


Jazyk

sexuální symbol nebo sexuální orgán (v přímém i přeneseném smyslu) - o významu

spálit si: přílišnou upovídaností jste se ocizili nebo se tak stane


Jazz

vnitní neklid, nervózní chvění, třes - znak duševní nestálosti

hrát v jazzové skupině: zesměšňujete se


Ječmen

předzvěst blahobytu


Jed

myšlenky jsou pochmurné - se svými plány a záměry musíte být opatrný

někomu dát: dostanete se do tísnivé situace


Jedle

jako všechny stromy chápat jako symbol potence

najít jedlové šišky na zemi: náhoda později sehraje roli k vaší radosti


Jednička

vidět: znamená štěstí

pokud si koupíte los s více jedničkami


Jednooký

sám jím být nebo ho vidět: budete podveden


Jedovaté rostliny

pronásleduje vás zlo


Jehla

vidět: můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí

píchnout se jehlou: znamená ztrátu přítele


Jelen

s parohy je pro muže trochu pochybným sexuálním symbolem - u žen většinou

vidět jelení laň: dostane se vám cti


Jelito, krevní tlačenka

vidět nebo jíst: přináší zdraví

vidět někoho jíst a sám mít hlad: být unavený nebo zahořklý a potřebovat rozptýlení


Jeptiška, řeholnice

pozor na přehánění

mankželství nebo domácnosti


Jeřáb (stroj)

při těžké práci najdete důkladnou pomoc


Jeřabiny

vidět: příslib velkého zisku


Jeskyně

hloubit ji: úmrtí v rodině nebo v okruhu přátel

vidět ji nebo vejít dovnitř: f alešní přátelé vám kladou léčky


Jesle, jesličky

vidět plné: značí zisk

s Ježíškem: můžete očekávat honost štěstí


Ještěrka

vidět: zlo způsobené tajnými nepřáteli

šedá: hněv a hádky s osobami, které zneužijí vámi projevenou důvěru


Jet

poukazuje na příjemné hodiny


Jetel

pěstovat nebo vidět pole jetele: přináší štěstí v domácnosti

čtyřlístek: štěstí v lásce


Jezdec

vidět: pro dívky a ženy znamená tajné milostné pletky, pro muže důležitou zprávu

vidět svátečního jezdce: navážete známost s lidmi, kteří by chtěli být víc než jsou


Jezdit na zvířeti

na koni. viz heslo kůň, jinak chápat většinou sexuálně

jet na krávě nebo na volu: nevíte, co chcete


Jezero

krystalizují se nová rozhodnutí

bouře na jezeře: znamená trápení


Ježek

přílišná prostota, když člověk pro bodliny nevidí nebezpečí a může přijít ke škodě,

vidět ho jak chytá myš: zneužije vás nějaký hrabivý člověk


Ježíš

být u něho: znamená pomoc a konec veškeré nouze

vidět na kříži: budete vysvobozeni z nějakého utrpení


Jídelní vůz

vidět: příslib výhod z cesty, kterou sami podnikáte nebo někdo jiný k vám nebo kvůli

jíst v něm: v nějaké uzavřené záležitosti můžete spojit příjemné s užitečným


Jídlo

buď sen vyjadřující nouzi nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu

chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu: přináší změnu v životě


Jíl, hlína

ve svých snahách nepostoupíte kupředu

stavět s jeho pomocí dům: založení nebo rozšíření vlastní domácnosti je v dohledu


Jinovatka

vidět v zimě: příslib hezkého, ale chladného milence


Jiskry

vidět: předzvěst dobrých příjmů

vidět v kovárně: pro mladší lidi sňatek, pro starší harmonický domácký život


Jíst

buď vyjadřuje nouzi nabo nahrazuie odpor v bdělém stavu

chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu: změna v životě


Jít

svižně: dopustíte se omylů

na procházku: přináší hodně práce a málo klidu


Jízdenka

životní cesta má pokračovat na nových základech

kupovat: buide třeba obrnit se trpělivostí


Jízdní kolo

vidět nebo na něm jet: hrozí vám malá nehoda na ulicích

kupovat: budete sportovat


Jméno

chápat jako volání nás samých, jako varování před ztrátou vlastní osobnosti

psát své vlastní: varování před definitivním rozhodnutím nějaké věci


Jódlování

dává radostnou náladu


Jogurt

pokud nemá erotický význam, tak hodnotit jako vodu