Název symbolu Vysvětlení

Had, zmije

čistě sexuální symbol

před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem


Hádanka

dostanete informaci


Hádka

s někým zažít: budete se dobře snášet s někým, koho jste doposud nemohli vystát


Hadry, cáry

co jiní nahromadili, zase rozdáte, pobídka k zamyšlení

vidět někoho do nich zahaleného: zůstavitel dědictví dá o sobě brzy vědět


Harfa

většinou varovný sen, podnícný neurovegetativním systémem, musíte udělat

vidět jak někdo na ni hraje: překotně se zamilujete


Havran

symbol velmi tzremných myšlenek, vnitřní potlačené pudy se ozývají

slyšet krákat: předzvěst zlých zpráv


Hedvábí

vidět: příslib příjemného a blahobytného prostředí

vyrábět: budete mít hodně přátel, kteří se s vámi budou cítit dobře


Herec

Pozor! Pokus postavit sama sebe i své bytí do falešného světla.

raedosti nebo požitku


Heřmánek

vidět nebo kupovat: značí nemoc

dávat heřmánkový obklad: přináší zmírnění bolesti


Hlad

žijete v dostatku a máte strach z odříkání

mít: zvětšíte svůj majetek


Hlava

většinou spojení s bolestmi hlavy nebo horečkou, pozor na dalšíé onemocnění

hlavu zranit, rozbít, urazit nebo sám být sťat: přináší neštěstí


Hlemýžď, šnek

vidět: pobídka k trpělivosti

rozšlápnout: zbrklým jednáním se dostanete do nevýhodné pozice


Hlídka

chápat podobně jako policii a vojáky: mezi pobídkou k pořádku a sklonem k

vidět: váš záměr nerazí na překážku


Hloupost

přináší čest


Hluchý

být: dozvíte se novinky

vidět hluché lidi: moudrosti dospějete k tisku


Hluk, hukot

slyšet: vnáší nepokoj do domu


Hmoždíř, krátké dělo

vidět: nepříjemné zprávy přinášejí neklid

vystřelit z něho: vědomě či nevědomě rušíte štěstí nebo pokoj jiného člověka


Hmyz

úmyslně potlačené maličkosti mají svůj význam, upozorňují na sebe hlodáním svědomí

zabít: překonáte nějakou těžkost


Hnědý

jako smíšená bar va značí přechodné stádium, které většinou nevede k dobrému

nosit hnědé šaty: dostanete se do nebezpečí


Hněv

přináší nepříjemné obchody


Hnízdo

zaměření se na vybudování skromné budoucnosti

vidět hnízdo nebezpečného dravce: budete mít co dělat se zlými lidmi


Hnůj

sen o štěstí a úspěchu, přičemž by bylo záhodno využít štěstí tehdy, když se nabízí

hnojiště, hnojná jáma: přináší zámožnost


Hoblík, hoblovat

vidět: nějakou záleřžitost dáte do pořádku

vidět nebo dělat hobliny: uloženou práci budete vykonávat s přesností


Hodinová ručička

vidět: blíží se rozhodný okamžik

posunout kupředu: musíte mít ještě trpělivost, než se splní vaše přání


Hodiny

symbol strachu, že čas uběhne příliš rychle

vidět zastavené: Öiukazuje na nečekaný konec nějakého stavu nebo známosti


Holič

vidět, nechat si od něho stříhat vlasy nebo se holit: utrpíte škody


Holit se

sám: budete mít možnost zaplatit dluh nebo napravit nějakou chybu

obchodů a nepřijímali žádné pochybné nabídky


Holub, holubice

jen zdánlivě jemný a něžný, symbol erotického sblížení

holubník: znamená zisk nebo výhru


Hora

je třeba překonávat těžkosti

vidět horu se zříceninou: upomíná na blíižící se stáří


Horečka

varovný sen, často nekomplikovaná porucha krevního oběhu

vidět nemocného horečkou: viáš přítel vás opustí


Horníci

vidět: přináší štěstí

sám být horníkem: příslib zajištěných poměrů


Hornista, trubač na lesní roh

vidět nebo slyšet troubit. dostaví se nepřátelé


Horská tůra

dělat: namáhavé překonání velkých těžkostí

za deště: přijdou starosti


Horské slunce

nechat se jím ozařovat: chcete vyp=adat jinak než jací jste


Hořčice

uděláte spletité obchody


Hořec, encián

vidět nebo trhat: poukazue na nepříjemnosti


Hořký

pozřít něco hořkého: zdraví


Host

cítíte se osamělí a svými přáteli opuštěni: mměli byste vycestovat

mít hosta: návštěva ciziny


Hostie

znamená mír duše


Hostinský, hostinská, hostinec

symbol svérázné nevědomosti

vidět: podporu nějakého záměru najdete u ašeho přítele


Hotel

člověk je sám v sobě určitým způsobem nejednotný a utíká sám před sebou

hotelová hala, ve které vidíte sedět sama sebe: hledáte známosti s bohatými lidmi


Houba

sexuální sy mbol, nesmíte se dát otrávit svody

omylem sníst jedovatou: varování před velkým neštěstím


Houba mycí

vidět: měli byste se postavit proti zlým pomluvám,i když vás netrápí, protože jinak

mýt se s ní: vyvrátíte pomluvu


Houpačka

alegorie střídání dobrého a zlého v životě a problému životní náplně

sedět na ní: kolísáte metzi dvěma city, skloiny nebo lidmi sem tam


Housenka

vidět ji: přítel nebo známý se vybarví, jak ho vůbec neznáte

chytit nebo zabít: nedůvěra vůči určitému člověku je oprávněná


Houska

znamená štěstí a požehání

strouhaná houska: znamená vážnost a uznání


Housle

sexuální sen, který múže symbolizovat i potenci

kupovat: můžete očekávat něco dobrého


Houževnatost

budete mít výdrž při práci


Hovězí dobytek

sexuální symbol mužné síly a intenzivní pudovosti

úspěchy


Hra

lehkomylslnost a špatný postoj nevedou k cíli

hazardní hry: přináší zklamání které za to nestojí


Hrabě, hraběnka

vidět: nebezpečné pokušení žít nad své poměry

provdat se za hraběte, oženit se s hraběnkou: navážete známost s člověkem z lidu


Hrách

vidět: dobrý průběh započatého ůpodniku

hrachová polévka: \úspor v rohině


Hrad

hrad ve snu není symbolem vnitřního opevnění, ale nebezpečí, které z něho hrozí

vidět rozbořený: vzpomáínka na lepší časy


Hranice (k založení ohně)

Pozor na domýšlivost! Nedbáte na cizí mínění a nepozorujete, žese potíže neustále

budte trpět za své přesvědčení


Hraniční závora

vidět: v nejbližší době narazíte na někjakouz překážku

zvlášť nebezpečná díky tomu, že se objeví zcela nečekaně


Hrbatý

v exuálním msmyslu, pokud se zdá o ženách

sám být hrbatý: slibuje dobré zdraví


Hrdlička

znamená milostné štěstí


Hrdlo, vole

vidět nebo mít: uděláte dobrý tah


Hrnec

vidět: přítelkyně nebo přítel se zasnoubí


Hrob

symbol životních konfliktů, které ještě nejsou vyřešeny, tápání po východisku,

vidět náhrobní kámen: přináší požiehnání manželství a blahobyt


Hrobník

můžete očekávat novinky


Hrom, burácení hromu

burácející živly ukazují msnícímu, že ovlivňují kladné i záporné výsledky jeho plánů

bouře na velmi temné obloze: je nositelem nepokojů v zemi


Hrozba, výhružka

vyjádření neschopnosti, kdy se člověk neumí prosadit

dostávat: strach z budoucnostiu


Hrozny vína

vidět nebo íst: sladké znamenají něžnou schůzku, kyselé nečekané setkání s

lisovat: ukazuje na ctnost


Hrubý

být nebo hrubé zboží: bojíte se závistivců


Hruška

hruška je ještě víáce než jablko wymbolem milostn¨ých vztahl, vyjadřuje tak=é

hrušeň před sklizní: skvělý chod obchodů


Hřbitov

neklid kvůli novým problémům, obzvláště jste-li nečelkaně postaveni úpřed nějaké

být zavřen na hřbitově: uzdravení nemocného přítele


Hřebec

pro ženy čistě sexuální symbol, hledání energického života. Muži sedící na hřebcích

doufrají ve splnění svých přní.


Hřeben

vidět nečistý: ukazuje na neužitečné snažení

používat: předzvěst životního zápasu


Hřebík

vidět: značí protivníka, kterého musíte brát váž ě

hřebík do rakve: znamená štěstí


Hřebíkář, kovář hřebíků

všechna přání se vám vyplní


Hubený

vidět hubené ženy: štěstí a úspěc h v lásce

poškození


Hu bnutí

vidět sebe sama hubnout: není dobré znamení, hádky, trápení a závistiví přátelé

vidět jiné lidi hubnout: brzy dospějete k blahobytu


Hubovat, hubování

dostat vyhubováno: můžete pčítat s chválou, znamená i hádky a rozepře


Hudba

z vnitřního neklidu a duševní nerovnováhy se člověšk snží dopracovat k určité harmonii

sám provozovat škaredou: přináší domácí hněv a spory


Hůl

sexuální symbol, sen odráží přání, zdá se zvláště ženám

zlomit hůl: znamená rozbroj


Husa

symbol sexuální prostoty, jste využíván a neumíte se správně bránit

vidět jiné íst ji: budete využíván jinými


Husar

buzdete mít hodně štěstí v lásce


Huspenina, sulc

znamená zachování zdraví


Hvězda

rozšíření životních cílů, vlastní plány jsou rozmanitější

oční nemoc: o něčem získáte jistotu


Hvizd

slyšet: znamená šťastné shledání s přítelem


Hyacint

vyjádření plodného života, očekávání manželství a života bohatého na lásku

ke zklamání


Hyena

vidět ji: varování před loupežným přepadením

zabít ji: zachráníte se z nějakého nebezpečí


Hypnóza

pořádně nevíte, co děláte nebo dělat chcete nebo to nechcete vědět a utíkáte do

být v hypnóze: nevíte, co děláte


Hypotéka

vzít si, sjednat si: značí nejiístý výdělek

dávat na ni peníze: nedorozumění se vysvětlí