Název symbolu Vysvětlení

Facka, políček

dostat: pozor na zbrklá a nepromyšlená rozhodnutí

sám si dát: mrháte energií na záležitosti, které za to nestojí


Fagot

sám na něj hrát: veselé časy


Fakír

vidět ho: někdo nad vámi bude mít moc

sám ím být: vyjadřujepřání účastnit se něčeho nedovoleného


Falešný

být: znamená ostudu

falešné peníze, zlatu nebo zboží: budete zklamán


Farář

všeobecný nepokoj: symbol, ukazatel cesty

vidět nebo s ním hovořit: v nějakém ohledu nemáte čisté svědomí


Fata morgana

vidět: pouksazuje na nedosažitelné věci


Fazole

jíst: hádka a spor

vztah k šourku


Fenik

připomíná, abyste si ukládsali peníze nebo si jinak šetřili


Fialka

vzpomínky na minulé události

trhat, darovat nebo dostat darem: vnáší do l¨ásky tiché štěstí bez mnoha slov


Fíky

chápat čistě jako sexuální symbol, který vídají ve snu především mladí lidé v souvislosti

fíkovník: kroťte své choutky


Film

vidět: přináší dlouhou chvíli

produkovat film: dobře postoupíte


Filmový ateliér

pobývat v něm: ohlašuje neklidné dny

pracovat v něm: změna zaměstnání


Filmový herec

vidět: beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí všimnout si štěstí, které je

sám jím být: kontakty v oikruhu lidí, kde se necítíte dobře


Filozof

měli byste nechat hloubání


Flétna

vidět, slyšet nebo na ni hrát: přináší zklamání


Fotbal

symbol pro lehkomyslnost, starost že nebudeme s prací hotovi

dívat se na fotbalový zápas: účast na sportovních akcích


Fotbalový míč

dělat, zhotovovat: znamená ponížení


Fotograf

znamená lásku a sňatek (viz heslo fotografie)


Fotografie

vidět svou vlastní: nabádá k poznání sebe sama a odložení svých chyb

nechat si udělat vlastní fotografii: příslib dlouhého života


Fotografovat

znamená lásku a sňatek (viz též heslo fotografie)


Foukací trubice

používat: neštěstí


Frak

vidět nebo nosit: zůčastníte se nějaké nudné oslavy