Název symbolu Vysvětlení

Dalekohled

vidět nebo používat: příslib spokojené budoucnosti v bohatství

vidět poškozený: přináší nejistotu v materiálním ohledu


Dálka

dívat se do dálky: znamená šťastné bytí


Dáma

spojením se ženou dojdou sny přání a naplnění

vidět více dam nebo s nimi hovořit: stát se obětí pomluv


Daně

muset platit, obdržet daňový výměr nebo jinak mít co do činění s berním úřadem:

budete později hořce pociťovat, že si nejste sám sobě svým pánem


Dar

přijmout dar ze soucitu: dobré uložení kapitálu

nahodile rozdávat: připravíte se o dobrou pověst


Dar, dárek

oťukávání a hodnocení vztahu k druhým

přijmout: znamená ztrátu


Dárek na památku

dostat: srdce naplní radost ze života

sám darovat: očekávání záležitosti, která vás obšťastní


Darovat

něco: příslib velkého zisku

někomu něco: v nějaké věci se setkáte s pochopením a porozuměním


Datle

ženský symbol, který je možno vyložit eroticky

jíst: být milován ženou


Dědictví

z nenadále získaného dědictví často plynou spory a hněv

odmítnout dědictví: příznivá změna situace


Deficit, schodek, manko

mít: prohrajete proces o kterém jste mysleli, že je již vyhraný


Dělo

vidět: přináší strach a neštěstí

slyšet dunění dělostřelby: obdržte radostnou zprávu


Depeše

telegrafická: zažijete rozrušení


Déšť

chápat jako oblohu, pramen nebo vodu, vždy je třeba usuzovat podle barvy a kvality

za svitu slunce: znamená štěstí i slzy


Deštník

sen o záchraně, obava z vyrušení z rozjímaého bytí

nevšimnout si ho, neopoužít ho: budete hrubě vytrženi ze svého rozjímavého života


Detektiv

vidět ho: jdete vstříc neklidným časům

být jím pronásledován: nemáte čisté svědomí


Detektivní román

číst: zažijete vzrušující dobrodružství


Devět

u žen znázorňue touhu po ětech, u mužů touhu založit rodinu

devítku nebo kde devítka hraje rolůi


Děvka

snové překonáí monofgamie, zroveň také vyjádření sexuální touhy


Dezertér

vidět ho nebo sám dezertovat: obdržet zprávu z daleka

dopomoci mu k útěku: dostane se vám pomoci z nějaké těžkosti


Diadém, čelenka

nasazovat: budete vyznamenán

najít: toužíte po cti a velikosti


Diamant

velmi často pocit méněcennosti, blamáž., vlastní přeceňování

vidět sama sebe jako vlastníka více diamantů: blahobyt


Diplom

dostat: přináší rychloiu pomoc, podporu

jak očekává


Diplem, stará listina

vidět: znamená dar, zvláštní podporu nebo odkaz


Diplomat

vidět: nebezpečného soupeře vyřadíte ze hry

podniknout diplomatickou cestu: přinášíí důležité příznivé události


Díra

jasně varovný sen, symbolizue past, kterou vám brzy někdo nastraží

záplatovat:? ukazuje na trampoty


Diskuze

je možné pokusit se o zlepšení své existence, ale bez boje to nejde


Dítě

v konfliktní situaci se pokoušíte najít nějaké výcodisko, na novou cestu se chce člověk

slyšet, jak na vás nadávají: mluví se o vás v dobrém


Divadelní kukátko

vidět: máte vyhlídky na splnění nějakého přání

záporném smyslu


Divadlo

představení na jevišti se téměř vždy vztahuje na vlastní život, epizody nebo nejasné

momenty


Dívka, děvče

pokud se nejedná o jednoduchý sen, vyjadřující sexuální přání, jde o vzpom,ínky nebo

vidět, jak vkonává domácí práce: znamená svatbu


Divoké prase

vidět: Öiněkdo bezohledně zniočí, co jste s námsahou vybudivali nebio si pořídili


Divoký kanec

znamená sexuální plůány a naděe

vidět, chytit, zastřelit: znamená štěstí


Dlaždič

urovná se vám cesta


Dlažební kostka

neměli byste být tak bezcitní


Dluhy

dělat nebo mít: varování před falešnými přáteli


Dna

mít: ztrpčení života


Dobrodruh, dobrodružstvní

nejistota ve vztahu k okolí nebo k jiné osobě, sklon k navazování odvážných kontaktů s

oisobami nikoli stoprocentního chrakteru


Dobrý

být nebo konat dobro: ukazuje na blahobyt


Dobytek

znak pudovosti, dále podle druhu dobytka chápeme jako mužský nebo ženský sexuální

je ještě chytřejší


Doga

vidět: máte dobré přátele, kteří vás mají rádi a ochraňují vás

být od ní pokousán: váš nejlepší přítel vás podvede


Dojit, dojení

vidět: každá situace pro vás může být příležitostí ke štěstí

chválihodným dobrá vůle, i když se k jeho uskutečnění nedostává sil


Dokumenty

otevírat: dědictví


Dolar

vidět: čekejte větší obnos peněz

najít: dostanete dárek


Domácí obuv, bačkory

povedete pohodlný život


Domácí spotřebiče

čistit: zlepšení hospodaření


Don Juan

ve snu muže: žena, které slepě důvěřujete vás podvede

bavit se s ním: být obelháván


Dopis

dostat: nepříjemné zprávy

smuteční oznámení, dopis: dobré zprávy


Dopisní známky

vidět, kupovat nebo nalepovat: ohlašuje novou známost

vidět cizí znám,ky nebo je sbírat: známost s cizinci


Doplatek

muset splatit: budete ošizeni


Dopravní prostředek

můžete očekávat dobrý postup


Doutník

velmi primitivní, ale jednoznačný sexuální symbol


Dovolená

sen odráží vaše přání si odpočinout, protože váš organismus je vyčerpaný

dostat: nebudete se moci zúčastnit nějaké zábavy na kterou se těšíte


Dóza

jako schránka je symboilem ochrany života, bez níž je vše ztráta

používat ji: znamená nesjednocenost se sebou samým


Dragoun

dostanete se do ciziny


Drahokam

vidět: dostat se do pokušení

prodat: zlepšení hmotné situace


Drak

chladnokrevná vitalita, člověk je schopen jít přes mrtvoly, aby dosáhl svého cíle

vidět létat papírového: značí falešné štěstí


Dráp, pařát

budete omezováni a brzděni v nějakém podniku


Drát

sen o drátu je výrazem nepřekonatelných překážek, které se staví do cesty

stříbrný: zmaření zlých plánů jiných lidí


Dravec

znak divokých vášní a pudového života, kterým ke třeba čelit s maximálním nasazením

vidět ho: znamená lstivost


Drobty chleba

vidět: přináší hodně peněz

krmit jimi ptáky: šťastný rodinný život


Drogerie

vidět: chcete se někomu líbit a to se vám také podaří

kupovat v ní něcoí: dostat dobrý nápad


Drůbež

jste neklidní a plní napětí, měli byste vypnoüt n ebo vaše podrážděnost přeroste v

onemocnění


Druhá míza

cítíte, že se vaše stáří blíží


Družba, mládenec

vidět: příslib určitých úspěchů

sám být družbou na s vatbě: stojíte před rozhodující události


Dřevo

pilova: znamená nejisté podnikíání

vidět dřeváky: znamená domácí štěstí


Dub

symbol silné a zdravé přírody, po které člověk touží

stát pod dubem ,za bouře: předzvěst nebezpečí, kterému se máte vyhnout


Duběnky

značí sňatek s bohatým protějškem


Duha

vidět: usmíření s protivníkem


Duch

symbol fantomu, za kterým se honíte

hovořit s ním: získáte dobré dojmy


Dukáty

dosáhnete cti a postavení


Dům

symbol lidského těla as jeho vnitřního i vnějšího stavu:střecha = hlava,mozek; dveře =

s mnoha poschodími: značí velmi vysoký zisk


Důstojníci

vidět: seznámíte se s hezkou dkámou


Duše

zdát se o duších: budte mít co dělat s dobrými lidmi

zádušní mše: v nějaké choulostivé situaci naleznete milost


Dveře

domovní: sexuální orgán (viz heslo dům)


Dvojčata

vidět: dojde k osudové záměně


Dvůr

vidět dvůr správce: znamená bohatství

dvůr,dvořané: budeté mít skvělou existenci


Dýka

cítit se slabým a doufat v posilující pomoc, tato zbra%n přináší většinou zlo

vidět dýku potřísněnou krví: mít rozhořčené nepřátele


Dýmka, fajfka

vidět: předzvěst návštěvy starého přítele

kouřit: učiníte překvapivý objev, že i doma může být útulno


Dynamit

nové plány, lživotní projekty a nečekané naděje mají rozbít všechny překážky

vidět explodovat: fdojdete velké vážnosti


Dýně, tykev

vidět: máte mnoho příznivců

jíst: znamená nemoc


Džbán

vidět: přináší slzy

rozbít: značí hádku v manželství