Název symbolu Vysvětlení

Cello, violoncello

hudebvní nástroj a hudba vůbec jsou dobrým a dokonalým znaskem vnitřní

vyrovnanosti


Celní úřad

vidět nebo tam mít co do činění: doposud utajovaný intimní vztah - možná dokonce z

dřívějška - výjde najevo


Cenné papíry

vidět: varování před spekulacemi

ztratit: zůstanete ušetřeni hrozící špatné spekulace nebo jiné finanční ztráty


Cenné psaní

obdržet: dostane se vám napomenutí

vidět listonoše s peněžními dopisy: znamená nečekané výdaje


Cep k mlácení

znamená trápení


Cesta

životní cesta má pokračovat na nových základech

podniknout: ukazuje na proměnlivá přátelství


Cesta na sever, do Skandinávie

podniknout: zneklidňující a dráždivé vztahy tíží snícího, žije v tísnivé a dusné

atmosféře


Cesta, pěšina

vidět před sebou: příslib tajného nebo před druhými utajovaného štěstí

ukazatel cesty: jdete po nesprávné cestě


Cestovní pas

ujasňujete si východisko, které nabylo zásadního významu

kontrola cestovních pasů: z vyšší moci je omezena vaše svoboda pohybu


Cestující

vidět: podniknete cestu nebo k vám přijede návštěva z ciziny


Cibule

díky nové odvaze začnete ožívat

jíst vařenou nebo smaženou: malá trápení statečně překonáte


Cihla

vidět cihly: nabídnutá šance vám umožní vybudovat si solidní existenci

domácnosti než existence


Cikán, cikánka

vidět nebo s nimi hovořit: v hmotném ohledu si dejte pozor na lidi, díky kterým

poslouchat cikánskou hudbu: příslib romantického zážitku


Cín

odlévat: dozvíte se udivující novinky


Cirkus

hledání neobvyklého východiska

vidět: dokážete umělecký kousek, který jen tak někdo nedokáže napodobit


Císař

vidět: znamená štěstí a čest

být služebníkem na císařském dvoře: budete podporován vysoce postavenou osobou


Citera

vidět nebo slyšet: značí milostnou historku

hrát na ni: přináší trápení z lásky


Ctrón

vidět čerstvý: přináší kyselé chvíle, po kterých zase příjde o to lepší odměna

vidět citróník s plody: předzvěst hezkého zážitku


Cizina

cestovat do ciziny: čeká vás velká změna

být v cizině: touha po stabilních poměrech


Cop

nemáte odvahu vymanit se z tradičních životních zvyklostí

vidět ho nebo splétat : budete se muset odpoutat od nějakého starého milého zvyku


Ctižádost

jako snaživec zažijete zklamání


Cukr

pokus užívat si příjemných stránek života

vidět nebo jíst: nemilou úlohu nebo práci vám někdo usnadní


Cukrárna

vidět: budete se nudit

obsluhovat v ní: ztratíte svou samostanost


Cvičit

vidět: pojedete na výlet

sám cvičit: budete otužovat své tělo


Cvrček

slyšet: znamená štěstí

chytit: důvěrou v sebe sama dosáhnete úspěchu


Cylindr

(klobouk) vidět nebo nosit: zúčastníte se nějaké slavnosti

vidět u stroje: přináší hodně práce


Cypřiš

vidět: přijdou chmurné chvíle, po kterých bude zase následovat radost - snad i se

slzami v očích