Název symbolu Vysvětlení

Babička, dědeček

vidět je nebo s nimi hovořit: dobrý záměr se zdaří


Bábovka

znamená křest dítěte


Bahno

sen vyjadřuje obavu, že by vás vášně mohly ovládnout a vy nad nimi ztratíte kontrolu

jít bahnem: utrpí vaše pověst a vážnost


Bahno, lejno, výkaly

vidět: znamená štěstí

vidět nebo do něho spadnout: přináší bohatství


Bajka

číst ji nebo vyprávět: znamená příkoří nebo urážku


Bakchus

rok se špatnou úrodou vína


Balet

vidět: zklamání od osoby, od které jste si mnoho sliboval

být mu přítomen: všeobecné zklamání


Balík

dostat poštou: znamená dobré obchody

dostat prázdný:špatné obchody


Balit, sbalit

sbalit si své věci: ukazuje na nějakou změnu

vidět druhého při balení: předzvěst návštěvy z ciziny


Balkón

stát na balkóně: najdete dobrého kamaráda

nerealizovatelné


Balón

vidět: zažijete velké vystřízlivění

vidět prasknout: někdo má na vás zlost


Balón, vzducholoď

spekulativní přání ohledně životní cesty se stanou akutními

škodě.


Balzám

zdraví


Banán

u žen chápat čistě sexuálně

jíst: sexualita se silněji probouzí


Bandita

vidět: být zapleten do záležitosti, která nepřináší žádné výhody

být jím přepaden: majetkové poměry vykazují zásadní zlepšení


Banka

ukládat tam peníze: splní se jedno z netajnějších přání

být v ní zaměstnán: vyhlídky na zlepšení celkové situace


Bankéř

vidět sama sebe jako bankéře: vyvarujte se spekulací, nepřinesou vám finanční výhody

mluvit s ním: utrpíte ztrátu


Bankovky

vidět jich mnoho: čekají vás finanční ztráty

počítat: situace se zlepšuje


Bankrot

sám udělat: z obtížné situace se najde východisko


Bar

sedět v něm: navážete letmou známost


Bariéra

vidět: nečekaně se objeví překážky

velmi vysoká, přes kterou se nejde dostat: v určité záležitosti jste příliš optimistický


Barometr

vidět: podnik započatý s velkými nadějemi skončí fiaskem

postoje


Barva

modrá: mírnost, přizpůsobivost

používat olejové barvy: svou situaci uchopíte pevněji


Bas

zpívat nebo slyšet: zábava v dohledu


Basa

slyšet ji: štěstí

sám na ni hrát: být radostný


Báseň

dozvíte se odmítavé rozhodnutí


Bázeň

můra v důsledku poruch srdce a krevního oběhu

někoho vystrašit: dostat se do kritické situace


Bažant

vidět: znamená radost

jíst: zdraví


Bažina, močál

vidět: započatý plán vám přinese pouze trápení, neúspěch a starosti

uvíznout v něm: budoucnost plná starostí


Bdít, hlídat

v noci u nemocného: brzy obdržíte nečekanou zprávu

protože nemůžete nebo nesmíte spát: nabáda ke bdění, protože hrozí nebezpečí


Bedna

vidět nebo mít naplněnou: příslib bohatství

vidět starou a rozbitou: budete mít obtíže ve všech záležitostech


Běloba

usedlost


Benzín

vidět: vášeň která lehce vzplane, ale právě tak rychle pohasne

hořící: veselá zábava je v dohledu


Berla

znamená vnitřní nejistotu nebo přijímaní potřebné pomoci od jiných

rozbít: přináší zdraví


Bible

vidět nebo ji číst: šťastné domácí poměry

nechat spadnout: znamená rozdělení


Bič

vidět nebo slyšet: hrozí vám škoda

sám mít: příslib dobrého postupu


Bída

vidět bídu druhých: budou vám závidět


Biliár

vidět: nestálé štěstí

hrát: pochybný podnik


Biskup

spojení s knězem znamená podřízenost a většinou přísnou kázeň

hádat se s ním: ohlašuje pořádné znepřátelení


Bitva

vidět nebo se účastnit: tajná nepřátelství vám způsobí hodně rozčílení, může znamenat

též domácí spor


Blahořečení

dobro bude odměněno


Blázen

nosí štěstí


Blázen, pošetilec

příliš se vysmíváte svému okolí a přitom byste se měli spíš smát sami sobě

být bláznivý nebo mít pošetilé nápady: přináší ocenění nebo uspokojivé bytí


Blecha

vidět: znamená nervové podráždění a rozčílení

mít blechy: znamená spor


Blesk

vidět: peněžní ztráta, spor v rodině, nepříjemnosti v obchodě

slyšet hrom: radostné shledání s přítelem či přítelkyní


Bludička

vidět: nenechte se svést z cesty


Bludiště

vidět: předzvěst odhalení tajemství

zabloudit v něm: vlastní tajemství nebo zbloudění vás zavedou do povážlivé situace


Bludná cesta, scestí

vidět: posel velkých a důležitých událostí


Bodláky, bodláčí

neblahé znamení zdůrazňuje, že původcem je vlastní vina

být popíchán: hněv, zloba


Bohatý

být: přijdete o peníze


Bohoslužba

být jí přítomen v kostele: dostane se vám dobrého postavení


Boj

příliš málo se bráníte nepřátelství

přihlížet bojové hře: poukazuje na škodolibost


Bojovat

varovný sen, který znázorňuje počínající nemoc, měli byste posílit svou

s dravými zvířaty: budete vysvobozeni z velkého nebezpečí


Boky

převážně ženský sen, který se týká přání mít děti

vidět: budete mít hezké děti


Bolest

cítit: nějakou záležitost vidíte příliš černě


Bolesti břicha

mít: varování před nestřídmostí


Bomba

nebezpečí, oblast ničení

vidět explodovat: nehoda, neštěstí


Bordel

dojde ke konfrontaci mínění o sobě samém a síly lásky vlastní a partnerovy


Borůvky

vidět: máte možnost čerpat naději

jíst: rychle pomíjející radost


Bos, naboso

chodit: zdravotní stav se lepší

chodit po kamenech a pociťovat bolest: v určité záležitosti se dočkáte obtíží


Bota

vidět: budete mít hodně pochůzek

kupovat boty: dostáváte sliby


Bourání domu

pravděpodobnost nalezení lepšího postavení na jistější bázi


Bouře

zažít velkou: dobrý průběh obchodů

slyšet ji kvílet: přináší zlé zprávy


Box

vidět sama sebe: těžký boj o plán

podlehnout při něm: ztroskotání naděje


Bradavice

často je důsledkem podráždění pokožky nebo nějakého orgánu, jinak blamáž před celým

dotkne temného bodu ve vašem životě


Brambory

mužský sexuální symbol, znázornění zrání, smrti, pomíjívosti

loupat, škrábat: povedete skromnou domácnost


Brána

sen vyjadřuje strach, životní cesta je přehrazena těžkostmi, k jejichž odstranění musíme

projít jí: od nějakého člověka se vám dostane přátelského přijetí


Brány (zemědělský stroj)

vidět: vina upadne v zapomnění

pracovat s nimi: překážky na životní cestě


Bratr

sen přinášející uvědomnění si sebe sama

vidět ho umírat: zhoršení situace


Bratranec

příjde k vám návštěva


Bratrství

pít s někým na bratrství: věrné přátelství


Briliant

velmi často pocity méněcennosti, blamáž, přeceňování sama sebe

ztratit: opustí vás osoba, kterou milujete


Broskev

utrhnout ze stromu nebo setřást: jste v lásce nedočkaví

pěstovat nebo zasadit: dosáhnete vysokého postavení


Brouci

najít: zisk a úspěch

zabít: přináší neúspěch


Brousek, brusný kámen

musíte myslet na svůj prospěch


Brousit

nože: povedete ostré řeči


Brusič

vidět: mezi vás a blízkou osobu někdo třetí vnese svár


Brusle

vidět: varuje před nešikovností

vidět druhé bruslit: máte si vzít příklad z druhých


Brýle

vnitřní neklid

nosit zelené: dobré vyhlídky ohledně obchodních nebo jiných záležitostí


Břečťan, brčál

líheň hmyzu, který člověka vysává, z druhé strany je tato romantická popínavá rostlina

trhat a vít z něho věnec: předzvěst věrného přátelství


Břeh

nová orientace v životě, váháte, jakým směrem se máte dát

ačkoli byste je rádi zastavili


Břicho, tělo

téměř vždy v sexuálním smyslu

erotika chybí, uděláte překvapivý objev


Břímě, náklad

nést: úspěšné vyřízení nějaké záležitosti

vidět jiné je nést: budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo pracemi


Břitva

znamená hněv v rodinném kruhu


Bříza

stromy symbolizují čistý a přírodní život

lézt na ni: nenadálé štěstí


Buben

vidět nebo slyšet: přináší zneklidňukící zprávu

opačného účinku


Bubeník, tambor

vidět: přináší novinky


Buddha

vidět: obava ze sugestivního vlivu člověka, kterému nemůžete uniknout

být jím osloven: nečekaná příznivá událost se chystá


Budík

slyšet zvonit: předzvěst nepříjemného překvapení


Budova

dům života si musí každý vystavět sám, čím vyšší je, tím úspěšnější život

vidět zřítit se: plán se zmaří


Bůh

vždy velmi důležitý sen, vyrovnání vnitřních napětí a depresí

chválit, ctít a oslavovat: štěstí a požehnání po všechny časy


Burza

spekulovat na burze: pokus o zlepšení svého životního standardu zvláštním šachovým

být na burze zaměstnancem: varování před nepromyšleným podnikem


Býk

nejsilnější prasymbol pro mužnost a sílu: pro muže sen o potenci, pro ženy často sen,

jejich zprostředkováním, protože jejich důsledky ponesete potom sami


Byliny

hledat: budete se starat o zdraví své nebo bližních

kupovat: budete povolán k nemocnému, abyste o něho pečoval


Byt

chápat jako pokoj nebo dům: ten byt jste vy sami

dostat: brzy bude svatba


Být zahrnut, započten

osamocenost může být svůdným tahem, aby se člověk dostal do společnosti