Název symbolu Vysvětlení

Adresář

vidět zvenčí: určitá přání se nesplní

najít v něm známé jméno: ztráta dlouho chované naděje


Advokát

mít s ním co do činění: starosti a ztráta

v černém taláru: žádné vyhlídky na zlepšení situace


Aeroplán

dočkáte se úspěchu, z kterého budete čerpat novou odvahu


Afrika

vidět: člověka přitahují cizí země a kontinenty, neboť jeho vlastní situace je

být v tomto světadílu: budoucí horečnatá nemoc


Agent

vidět ho: dejte si pozor, můžete utrpět škodu

býti ním: nikomu nic o sobě neprozrazujte


Achát

větší vybroušený kámen s charakteristickým okem: hmotné štěstí

malý černý kámen: je možné očekávat samý nesoulad


Akademie

vidět: duchovní pokroky

být do ní zvolen: velká čest, ale zároveň jednotvárný, uzavřený život


Akademik

lehkomyslností ztratíte své dobré jméno


Akcie

vidět: budete trpět nouzí

pálit - když jsou přitom vidět jen rudé plameny: úspěch v zaměstnání


Akcionář

být ním: nové místo s pravidelnými příjmy získáte


Akvárium

vidět: nepříjemnosti

sám v něm plavat: hrozící ztráta


Alibi

dokazovat: můžeme očekávat předvolání na policii nebo nemilou návštěvu


Alimenty

platit: velké nepříjemnosti

zabavené: mrzutosti s úřady


Alkohol

pít: touha po zapovězených radostech, která přináší nepříjemnosti


Almužna

darovat: pro chudého štěstí, pro bohatého neštěstí

sám obdržet: vztahy se zhoršují


Aloe

platí za elixír dlouhého života, často ve významu kořenů, hledání síly a pod.


Alpy

vidět: zdraví a dlouhý život

Alpy v plamenné záři: touha po božském požitku


Altánek, besídka

vidět: příslib štěstí v lásce

sedět uvnitř: budete mít milostné tajemství nebo se ho dozvíte


Amor

milostné pletky bez trvání


Amplión

vidět: předzvěst důležitých zpráv

slyšet z něho falešnou hudbu: kolem vás visí tajuplné nebezpečí


Amputace

většinou eroticky až sexuálně zabarveno, především jestliže se zdá ženám oddělení od

milované osoby


Ananas

vidět nebo kupovat: dobrá nálada, rozjařenost

jíst: být pozván na návštěvu


Anatomie (institut)

vidět zvnějšku: v nejbližší době přijde zármutek

vstoupit do budovy: radost a dobré pořízení


Anděl

hledá se cesta ze současných obtíží

být obklopen anděly: naleznete velký vnitřní klid


Angličtina

hovořit anglicky: štěstí v obchodech, ale neštěstí v lásce

číst knihu v angličtině: budete se nudit


Anglie

vidět na mapě: v určité záležitosti uplatňujete své nároky, narážíte ale na lhostejnost

cestovat tam: vydáte hodně peněz


Angrešt

vidět: nakonec zjistíte, že žádná láska není bez hádek

trhat nebo jíst: trpělivá výdrž přinese sladkou odměnu lásky


Anténa

vidět nebo vlastnit: zpráva od přátel, kteří jsou daleko

rozstříhat: špatné zprávy


Apoštol

vidět: přijmutí kmotrovství, patronátu nebo se člověk bude o někoho starat

být jím požehnán: okolnosti nelze již zvládat jenom svými silami


Arcibiskup

vidět ho nebo s ním hovořit: značí požehnání a štěstí


Armáda

vidět: znepokojení kvůli budoucnosti

vidět ji pochodovat: velké změny


Astrologie

vidět astrologa nebo se zabývat astrologií: dostaví se větší úspěch než dosud

pokrok


Astry

vidět: dojít úcty a vážnosti

zvadlé: naděje se nesplní


Atentát

vidět nebo zažít: velké rozčílení, které však šťastně pomine

teče při něm krev: obchodní, příp. osobní ztráty


Audience

být přijat: vaše postavení se zlepší a budete mít štěstí a úspěch

sám udělit: současné plány jsou příliš dalekosáhlé, než aby mohly být uskutečněny


Auto

s jeho pomocí se dostáváme kupředu a pokud sami řídíme, máme vlastní záležitosti

vidět srážku: v jisté záležitosti bude silná konkurence


Automat

vidět prodejní automat: dostaví se příjemné ulehčení

částečný úspěch